6 lutego 2015
Ochrona środowiska - 2013  

Wyświetlanie dokumentów 1 do 62 |  Wyświetl w odwrotnej kolejności
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat blacharsko-lakierniczy
Opublikowano w BIP 2013-01-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 221
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Opublikowano w BIP 2013-02-08;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 60
Postanowienie
Opublikowano w BIP 2013-02-28;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Opublikowano w BIP 2013-02-28;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie budynku dla celów hodowli drobiu
Opublikowano w BIP 2013-03-13;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 34
Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie budynku inwentarskieg dla celów hodowli drobiu
Opublikowano w BIP 2013-03-13;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
Opublikowano w BIP 2013-04-05;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
Opublikowano w BIP 2013-04-05;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 17
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikowano w BIP 2013-04-18;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 27
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikowano w BIP 2013-04-18;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
Opublikowano w BIP 2013-04-22;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikowano w BIP 2013-04-22;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 21
Sprostowanie obwieszczenia z dnia 18.04.2013 r. znak ROS.6220.21.2.2013.JS
Opublikowano w BIP 2013-04-24;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
Sprostowanie zawiadomienia z dnia 17.04.2013 r. znak ROS.6220.21.1.2013.JS

Opublikowano w BIP 2013-04-24;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających.
Opublikowano w BIP 2013-04-26;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 16
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-05-01;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 27
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-05-01;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 13
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-05-01;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-05-01;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
Opublikowano w BIP 2013-05-08;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji zbiornika wodnego
Opublikowano w BIP 2013-05-13;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 6
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-05-16;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie ul Zachodniej w Bednarach
Opublikowano w BIP 2013-05-18;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 7
Postanowienie stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie ul Zachodniej w Bednarach
Opublikowano w BIP 2013-05-18;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegająceg na budowie budynku do celów hodowli drobiu
Opublikowano w BIP 2013-06-06;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
Zawiadomienie o obwieszczeniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu
Opublikowano w BIP 2013-06-06;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 17
Decyzja: stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Zachodniej
Opublikowano w BIP 2013-06-14;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Zachodniej
Opublikowano w BIP 2013-06-14;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 6
Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziałyawnia na środowisko przdsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Bobrownikach
Opublikowano w BIP 2013-06-14;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 4
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie drogi w Bobrownikach
Opublikowano w BIP 2013-06-14;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne polegające na przebudowie fermy drobiu
Opublikowano w BIP 2013-06-17;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 6
Decyzja o umorzeniu postępowanie administracyjnego polegającego na przebudowie fermy drobiu

Opublikowano w BIP 2013-06-17;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne polegające na rekultywacji zbiornika
Opublikowano w BIP 2013-06-20;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 6
Decyzja o umorzeniu postępowanie administracyjnego polegającego na rekultywacji zbiornika
Opublikowano w BIP 2013-06-20;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Bobrownikach
Opublikowano w BIP 2013-06-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 3
Decyzja: stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Bobrownikach
Opublikowano w BIP 2013-06-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne polegające na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-06-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne polegające na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-06-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 10
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.
Opublikowano w BIP 2013-07-25;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 9
Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-07-25;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na budowie obiektu inwestorskiego

Opublikowano w BIP 2013-07-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-07-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu arkadia piętrzącego wody rzeki Łupia
Opublikowano w BIP 2013-08-12;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 9
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej

Opublikowano w BIP 2013-08-16;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-09-11;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 2
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-09-11;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 13
Decyzja w sprawie umorzenia postępowania polegającego na remoncie jazu Arkadia
Opublikowano w BIP 2013-09-23;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 3
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przdesięwzięcia polegającego na budowie obory uwięziowej
Opublikowano w BIP 2013-09-26;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przekształceniu użytkowania na warsztat - blacharsko lakierniczy w Arkadii
Opublikowano w BIP 2013-10-03;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 12
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla celów hodowli drobiu.
Opublikowano w BIP 2013-10-09;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 10
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegające na budowie obory

Opublikowano w BIP 2013-10-17;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 10
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegająceg na budowie obory
Opublikowano w BIP 2013-10-17;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

Opublikowano w BIP 2013-10-23;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na przekształceniu budynków gospodarczych na warsztat
Opublikowano w BIP 2013-10-29;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu
Opublikowano w BIP 2013-11-08;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 7
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego
Opublikowano w BIP 2013-11-08;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
Opublikowano w BIP 2013-11-22;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 6
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
Opublikowano w BIP 2013-12-13;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 8
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikowano w BIP 2013-12-16;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 11
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na budowie obiektu inwentarskiego
Opublikowano w BIP 2014-01-02;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie montowni maszyn
Opublikowano w BIP 2014-01-02;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 14
Obwieszczenie zawiadamiam, o przedłużeniu terminu
Opublikowano w BIP 2014-01-11;
Osoba publikujaca: Karol Kossut; Liczba odsłon: 7

  « Poprzednie - | Następne - »   Pozycje:
Informacja o plikach cookie  

Nasza witryna używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.