6 lutego 2015
MagnatBIP  

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Nieborów

Dział w budowie.

Ponieżej znajdują się instrukcje, dokuemnty i rysunki planów dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów.

01- Nr XIII-53-95.doc
01-1-2 Mysłaków.jpg
01-3-4 Mysłaków.jpg
01-5-6 Mysłaków.jpg
01-7-9 Mysłaków.jpg
02- Nr XXIV-118-96.doc
02-1 Bednary W.jpg
02-3 Bełchów.jpg
02-4 Mysłaków.jpg
03- Nr XXIV-119-96.doc
03-01 Arkadia.jpg
03-02 Arkadia.jpg
03-03 Bednary W.jpg
03-04 Bednary W.jpg
03-05 Bednary W.jpg
03-06 Bełchów.jpg
03-07 Bełchów.jpg
03-08 Bełchów.jpg
03-10 Bobrowniki.jpg
03-11 Chyleniec.jpg
03-12 Chyleniec.jpg
03-13 Chyleniec.jpg
03-14 Chyleniec.jpg
03-15 Dzierzgów.jpg
03-16 Dzierzgów.jpg
03-17 Dzierzgówek.jpg
03-18 Dzierzgówek.jpg
03-19 Janowice.jpg
03-20 Karolew.jpg
03-22 Kompina.jpg
03-23 Michałówek.jpg
03-24 Mysłaków.jpg
03-25 Mysłaków.jpg
03-26 Mysłaków.jpg
03-27 Mysłaków.jpg
03-28 Nieborów.jpg
03-29 Patoki.jpg
03-30 Piaski.jpg
03-31 Piaski.jpg
03-32 Sypień.jpg
05-1 Bełchów.jpg
05-Uch-XXX-147-97.doc
06-01 Bełchów.jpg
06-02 Bełchów.jpg
06-03 Bobrowniki.jpg
06-04 Chyleniec.jpg
06-06 Mysłaków.jpg
06-07 Mysłaków.jpg
06-08 Mysłaków.jpg
06-09 Nieborów.jpg
07-01 Bednary W.jpg
07-02 Bełchów.jpg
07-04 Dzierzgówek.jpg
07-05 Janowice.jpg
07-06 Mysłaków.jpg
07-07 Nieborów.jpg
07-08 Nieborów.jpg
07-09 Nieborów.jpg
07-10 Nieborów.jpg
07-Uch Nr XXXIX-179-98.doc
08 Mysłaków.jpg
08-Uch XIV-56-99.doc
09-1 Bobrowniki.jpg
09-2 Nieborów.jpg
09-3 Nieborów.jpg
09-Uch XIV-57-99.doc
1-Pierwsza strona.doc
10-01 Bełchów.jpg
10-02-1 Kompina.jpg
10-02-2 Kompina.jpg
10-03 Michałówek.jpg
10-05 Piaski.jpg
10-Uch XX-85-2000.doc
11-01 Bełchów.jpg
11-02 Mysłaków.jpg
11-03 Piaski.jpg
11-U Nr XXXV-143-2001.doc
13-01 Bednary W.jpg
13-02 Mysłaków.jpg
13-03 Nieborów.jpg
13-04 Nieborów.jpg
13-U Nr XXXV-142-2001.doc
14-01 Bełchów.jpg
14-02 Michałówek.jpg
14-03 Bełchów.jpg
14-Uch VII-29-2003.doc
15-01 Bednary W.jpg
15-02 Bednary W.jpg
15-03 Chyleniec.jpg
15-04 Dzierzgów.jpg
15-06 Mysłaków.jpg
15-07 Mysłaków.jpg
15-08 Nieborów.jpg
15-09 Piaski.jpg
15-Uch VII-30-2003.doc
16-1A Dzierzgówek.jpg
16-1B Dzierzgówek.jpg
17-00-legenda.jpg
17-01-1 Arkadia.jpg
17-01-2 Arkadia.jpg
17-02-1 Bednary K.jpg
17-02-2 Bednary K.jpg
17-03-1 Bednary K.jpg
17-03-2 Bednary K.jpg
17-04-1 Bednary W.jpg
17-04-2 Bednary W.jpg
17-05 Bednary W.jpg
17-06-1 Bednary W.jpg
17-06-2 Bednary W.jpg
17-07-1 Bednary W.jpg
17-07-2 Bednary W.jpg
17-08 Bednary W i K.jpg
17-09-1 Bednary W.jpg
17-09-2 Bednary W.jpg
17-10 Bednary W.jpg
17-11 Bednary W.jpg
17-12-1 Bednary W.jpg
17-12-2 Bednary W.jpg
17-13-1 Bednary W.jpg
17-13-2 Bednary W.jpg
17-14 Bednary W i K.jpg
17-15 Bełchów.jpg
17-16-1 Bełchów.jpg
17-16-2 Bełchów.jpg
17-17-1 Bełchów.jpg
17-17-2 Bełchów.jpg
17-18 Bełchów.jpg
17-19-1 Bełchów.jpg
17-19-2 Bełchów.jpg
17-20-1 bełchów.jpg
17-20-2 Bełchów.jpg
17-21-1 Bełchów.jpg
17-21-2 Bełchów.jpg
17-22 Bełchów.PDF
17-23-1 Bobrowniki.jpg
17-23-2 Bobrowniki.jpg
17-24 Bobrowniki.jpg
17-25-1 Bobrowniki.jpg
17-25-2 Bobrowniki.jpg
17-26 Bobrowniki.jpg
17-27-1 Bobrowniki.jpg
17-27-2 Bobrowniki.jpg
17-28-1 Bobrowniki.jpg
17-28-2 Bobrowniki.jpg
17-29-1 Dzierzgów.jpg
17-29-2 Dzierzgów.jpg
17-30-1 Dzierzgów.jpg
17-30-2 Dzierzgów.jpg
17-31 Dzierzgówek.jpg
17-32-1 Dzierzgówek.jpg
17-32-2 Dzierzgówek.jpg
17-33-1 Dzierzgówek.jpg
17-33-2 Dzierzgówek.jpg
17-34 Janowice.jpg
17-35-1 Janowice.jpg
17-35-2 Janowice.jpg
17-36 Julianów.jpg
17-37-1 Karolew.jpg
17-37-2 Karolew.jpg
17-37-3 Karolew.jpg
17-37-4 Karolew.jpg
17-37-5 Karolew.jpg
17-38-1 Kompina.jpg
17-38-2 Kompina.jpg
17-39-1 Kompina.jpg
17-39-2 Kompina.jpg
17-40-1 Kompina.jpg
17-40-2 Kompina.jpg
17-41-1 Michałówek.jpg
17-41-2 Michałówek.jpg
17-42-1 Mysłaków.jpg
17-42-2 Mysłaków.jpg
17-42-3 Mysłaków.jpg
17-43 Mysłaków.jpg
17-44 Mysłaków.jpg
17-45 Mysłaków.jpg
17-46-1 Mysłaków i Nieborów.jpg
17-46-2 Mysłaków i Nieborów.jpg
17-47-1 Mysłaków.jpg
17-47-2 Mysłaków.jpg
17-48 Mysłaków i Janowice.jpg
17-49-1 Nieborów.jpg
17-49-2 Nieborów.jpg
17-50 Nieborów.jpg
17-51 Nieborów.jpg
17-53 Nieborów.jpg
17-53 Nieborów.PDF
17-54 Nieborów.jpg
17-55 Nieborów.jpg
17-56 Nieborów.jpg
17-57-1 Patoki.jpg
17-57-2 Patoki.jpg
17-58 Patoki.jpg
17-59-1 Piaski.jpg
17-59-2 Piaski.jpg
17-59-3 Piaski.jpg
17-60-1 Paiski.jpg
17-60-2 Piaski.jpg
17-61 Piaski.jpg
17-62-1 Piaski.jpg
17-62-2 Piaski.jpg
17-63-1 Sypień.jpg
17-63-2 Sypień.jpg
17-63-3 Sypień.jpg
17-63-4 Sypień.jpg
17-U NrXXXV-119-05.doc
17a-Uch Nr XIX-76-07.doc
18-00 Legenda.jpg
18-01 Bednary K.jpg
18-02-1 Bednary W i K.jpg
18-02-2 Bednary W i K.jpg
18-03-1 Bednary W i K.jpg
18-03-2 Bednary W i K.jpg
18-04 Bednary Wieś.jpg
18-05 Bełchów.jpg
18-06-1 Chyleniec.jpg
18-06-2 Chyleniec.jpg
18-07 Dzierzgów.jpg
18-08 Dzierzgówek.jpg
18-09 Dzierzgówek.jpg
18-10 Karolew.jpg
18-11 Karolew.jpg
18-12-1 Mysłaków.jpg
18-12-2 Mysłaków.jpg
18-13-1 Mysłaków.jpg
18-13-2 Mysłaków.jpg
18-14 Mysłaków.jpg
18-15 Mysłaków.jpg
18-16 Nieborów.jpg
18-17-1 Nieborów.jpg
18-17-2 Nieborów.jpg
18-U Nr XLIII-144-06.doc
18a-U XXXVIII-173-09.doc
19 Kompina.jpg
19-U Nr XIX-78-07.doc
2-Uchwała Nieb-38.doc
20-Uchwała-XXXI-127-08.doc
21-U XXXI-128-08.doc
22-U-XXXV-162-09.doc
23-U-XLIV-200-09.doc
24-U XLIV-201-09.doc
LII-242-10.doc
Rejestr planów.doc
Rys -LII-242-10.jpg
Rys 1.PDF
Rys 10.PDF
Rys 11.PDF
Rys 12.PDF
Rys 13.PDF
Rys 14.PDF
Rys 15.PDF
Rys 16.PDF
Rys 17.PDF
Rys 18.PDF
Rys 19.PDF
Rys 2.PDF
Rys 20.PDF
Rys 21.PDF
Rys 22.PDF
Rys 23.PDF
Rys 24.PDF
Rys 25.PDF
Rys 26.PDF
Rys 27.PDF
Rys 28.PDF
Rys 29.PDF
Rys 3.PDF
Rys 30.PDF
Rys 31.PDF
Rys 32.PDF
Rys 33.PDF
Rys 34.PDF
Rys 35.PDF
Rys 36.PDF
Rys 37.PDF
Rys 38.PDF
Rys 4.PDF
Rys 5.PDF
Rys 6.PDF
Rys 7.PDF
Rys 8.PDF
Rys 9.PDF
Rys Bełchów.PDF
Rys Michałówek.PDF
Rys-S1.pdf
Rys-S2.pdf
Rysunek planu.PDF
Rysunek.jpg
Rysunek.PDF
Sekcja południowa.PDF
Sekcja północna.PDF
Tekst.doc
Tytuł str 1.doc
Uchwała A-M.doc
Uchwała B-M.doc
Uchwała-Bełchów P.doc
XXXI-127-08zał 1.jpg
XXXI-127-08zał 2.pdf
XXXI-127-08zał 3.pdf
XXXI-128-08rysunek.pdf
Zał Nr 2 Bełchów P.doc
Załącznik Nr 1.PDF
Załącznik Nr 1N.PDF
Załącznik Nr 2.doc
Załącznik Nr 2N.PDF
Załącznik Nr 3N.doc
Załącznik Nr 4.doc
STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (spakowane zip, 13 MB)


Opublikowano w BIP
2012-05-27
Obowiązuje od
2012-05-27
Obowiązuje do
(brak)
Osoba odpowiedzialna:

Osoba publikująca:
Karol Kossut
Ilość wyświetleń:
4859Rejestr zmian
Data     Osoba     Opis
2012-05-27 20:01:30 Karol Kossut Utworzono dokument
2012-05-27 20:03:57 Karol Kossut Korekta linków
2012-05-27 20:09:37 Karol Kossut Korekta linków
2012-05-27 20:19:02 Karol Kossut Korekta wizualna
2013-03-21 13:30:38 Karol Kossut Dodano STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wstecz |  « Wersja do druku